About New York Life

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Về New York Life: Được Xây Dựng Cho Những Thời Điểm Như Hiện Nay

Thư của Ông Ted Mathas - Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Điều Hành - Sau chuỗi những sự kiện ấn tượng trong tháng Chín năm 2008, toàn bộ nền kinh tế Quốc gia đã bị thay đổi. Tôi bắt đầu nghe nhiều tiếng nói từ các thân chủ. Những lá thư gửi đến đều có một thái độ chung: “Tôi rất mừng vì đã đầu tư tiền của mình vào New York Life.” “Tôi cảm ơn sự thận trọng và tính kiên định của New York Life.” “Nhờ Công ty New York Life, tôi có thể ngủ ngon.”

Tuy nhiên, lời của một thân chủ đã để lại dư âm trong tôi qua nhiều ngày sau khi đọc. Bà viết, “ Cảm ơn New York Life. Tôi và gia đình tôi hoàn toàn tin cậy vào bạn.” Tôi nghĩ không gì có thể thể hiện chính xác và đơn giản hơn những lời nói này. Những khó khăn hiện nay là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm sống còn tuyệt đối của Công ty – đó là giúp đỡ cung cấp sự an ninh về tài chánh cho gia đình của quý vị. Khả năng thự hiện trách nhiệm này của chúng tôi đã được thực tế chứng minh. Ngày nay, ít ai có thể cung cấp được sự bảo đảm này ngoài một vài tổ chức vẫn còn được đánh giá cao như New York Life về sức mạnh tài chánh lâu dài.

Thời gian qua là thời điểm khó khăn cho phần lớn ngành dịch vụ tài chánh. Tuy bảo hiểm nhân thọ được đảm bảo bằng những quy định của ngành, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, ví dụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc và những loại hình rủi ro cho phép. Mặc dù đã có những quy định như vậy, nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn gặp phải những khó khăn thách thức khổng lồ.

Một kỷ lục đã được chứng minh

 • Hơn 160 năm tiên phong trong ngành bảo hiểm nhân thọ
 • Hàng tỷ đô la quyền lợi bảo hiểm được thanh toán cho khách hàng
Một công ty bảo hiểm hỗ tương
 • Chủ hợp đồng chia sẻ quyền sở hữu của công ty
 • Không phải là công ty đại chúng
 • Trọng tâm vào những nhu cầu và kỳ vọng dài hạn của chủ hợp đồng
Sức mạnh tài chánh
A.M. Best A++ (Superior - Thượng Hạng)
Fitch AAA (Exceptional - Phi Thường)
Moody’s Aaa (Exceptional - Phi Thường)
Standard & Poor’s AAA (Extremely Strong - Cực Mạnh)
Nguồn: Báo Cáo Individual Third Party Ratings (tính đến 5/24/2010)

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

To Top
 
About New York Life

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures