New Baby

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Lên Kế Hoạch Cho Những Sự Kiện Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Mới Có Em Bé

Quý vị dự trữ sữa và tã cho em bé. Quý vị mua giường, dụng cụ tập đi, cũi chơi và xe đẩy. Quý vị chuẩn bị xếp hàng ghi danh cho con vào nhà trẻ tốt nhất thành phố. Nhưng không có một kế hoạch hoàn chỉnh nào có thể chuẩn bị quý vị cho ngày em bé chào đời. Quý vị bất chợt thấy mình đang nâng niu một sinh linh bé bỏng sẽ trông tìm tình yêu thương và dìu dắt nơi quý vị.

Quý vị sẽ nuôi nấng, lo lắng, dạy dỗ, và yêu thương con trên hành trình dài không bao giờ buồn tẻ từ tuổi thơ đến trưởng thành. Hơn tất cả, quý vị muốn bảo vệ con. Quý vị mong con được lớn lên trong một thế giới ổn định, nơi con sẽ được an toàn về thân thể và bảo đảm về tài chánh.

Để giúp bảo vệ an toàn tương lai tài chánh cho con, xin hãy bắt đầu từ đây:

Mua Bảo Hiểm Vị Thành Niên
Bảo hiểm cuộc sống của trẻ em

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
New Baby

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures