Buy Juvenile Insurance

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Mua Bảo Hiểm Vị Thành Niên

Quý vị đang tìm kiếm một món quà thực sự có giá trị cho sinh nhật sắp tới, lễ tốt nghiệp phổ thông, đám cưới, lễ tốt nghiệp đại học, hay chào mừng đứa con, đứa cháu vừa chào đời? Bảo hiểm nhân thọ suốt đời cung cấp quyền lợi tử vong và tạo di sản sống trong khi tích lũy giá trị hiện kim hàng năm.

 1. Không hao mòn, đổ bể. Bảo hiểm nhân thọ kéo dài suốt đời, với điều kiện bảo phí trả đầy đủ. Hợp đồng quý vị mua cho con bây giờ sẽ còn mãi nhiều năm về sau và cung cấp quyền lợi tử vong cho vợ con của chính người con này.
 2. Có tiềm năng tích lũy. Phần lớn quà tặng mất đi giá trị theo thời gian. Ngược lại, món quà bảo hiểm nhân thọ suốt đời có tiềm năng tích lũy thêm giá trị sau mỗi năm. Giá trị hiện kim có thể được vay tạm ứng cho bất cứ mục đích nào — đặt cọc mua nhà, trả tiền học, đầu tư vốn cho doanh nghiệp hay những cơ hội khác, thậm chí giúp tài trợ cuộc sống hưu trí thoải mái nhiều thập niên sau này. (Lưu ý: Vay tiền từ hợp đồng sẽ kèm theo lãi suất, giảm quyền lợi tử vong và giá trị hiện kim, số giảm bằng với tiền vay và tiền lãi chưa trả, rút tiền giảm quyền lợi tử vong có sẵn.)
 3. Lợi thuế. Theo luật hiện hành, giá trị hiện kim tích lũy trong hợp đồng được hoãn thuế. Thậm chí khi vay giá trị hiện kim, trong nhiều trường hợp có thể sẽ không chịu hậu quả thuế. Cuối cùng, tiền bảo hiểm trả cho người thụ hưởng nói chung không bị đánh thuế thu nhập. Xin vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia về thuế để có thêm chi tiết.
 4. Mức bảo phí có thể sẽ không bao giờ thấp hơn. Bảo phí thường tăng theo tuổi. Tuy nhiên, với bảo hiểm nhân thọ suốt đời, quý vị có khả năng chốt mức bảo phí tại độ tuổi hiện nay.
 5. Có thể giúp đảm bảo tính năng được bảo hiểm. Một khi hợp đồng được ký, bảo hiểm sẽ không bao giờ mất hiệu lực nếu bảo phí trả đầy đủ. Hơn nữa, nếu có điều khoản phụ Mua Thêm Hợp Đồng (Policy Purchase Option Ride - PPO), người được bảo hiểm có quyền mua thêm phạm vi bảo hiểm vào những thời điểm định trước mà không phải chứng minh sức khỏe.

Chi Tiết
Bảo hiểm vị thành niên là bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm cuộc sống của trẻ em hay vị thành niên. Khi người được bảo hiểm là vị thành niên, hợp đồng thường được sở hữu bởi người mua hợp đồng cho đến khi đứa bé đạt tuổi trưởng thành theo luật tiểu bang. Khi đến tuổi trưởng thành, sở hữu hợp đồng có thể được chuyển đổi cho người con. Lúc này, nguời con được bảo hiểm có thể tự chọn người thụ hưởng, trước đó, người thụ hưởng thường là cha mẹ hoặc là người bảo hộ.

Quý vị có hai lựa chọn trả bảo phí. Lựa chọn thứ nhất: thay vì tặng đứt món quà (ví dụ như $10,000) cho con cháu, quý vị có thể dùng món tiền này trả trọn gói mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đơn phí. Lợi điểm là sau này không phải trả thêm bảo phí. (Có thể món quà sẽ bị đánh thuế. Quý vị nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế về vấn đề này.)

Lựa chọn thứ hai: Chọn bảo phí và quyền lợi tử vong theo nguyện vọng, sau đó trả bảo phí định kỳ. (Lưu ý là có khả năng có hậu quả thuế, vì bảo phí được coi là quà tặng cho người được bảo hiểm. Xin tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế trước khi hành động.)

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
Buy Juvenile Insurance

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures