How Can I Safeguard My Investment?

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Làm Thế Nào Để Bảo Vệ Đầu Tư Của Tôi?

New York Life có thể giúp giảm bớt phần nào những lo lắng đi kèm với việc sở hữu nhà. Luôn luôn có một mối quan tâm là gia đình quý vị sẽ gặp khó khăn thanh toán nợ nhà trong trường hợp quý vị trở thành tàn tật* và mất khả năng lao động, hay qua đời bất ngờ. (* Sản phẩm bảo hiểm tàn tật có bán thông qua nhiều hãng không liên kết với New York Life, tùy thuộc vào quyền hạn và sản phẩm có sẵn ở tiểu bang hoặc địa phương nơi quý vị cư trú.)

Đó là lý do tại sao nhiều hợp đồng thế chấp bao gồm điều khoản: "Tại thời điểm qua đời của bất kỳ người nào ký hợp đồng, hợp đồng sẽ được thảo luận lại..." Mất thu nhập có thể dẫn đến tịch thu nhà. Vì vậy, nhiều ngân hàng và công ty thế chấp khuyến khích chủ nhà mua bảo hiểm nợ thế chấp, đặc biệt khi tiền đặt cọc dưới 20% giá tiền mua nhà.

Về cơ bản, quý vị có hai lựa chọn giúp bảo vệ khả năng trả nợ nhà: Bảo Hiểm Nợ Thế Chấp (Mortgage Protection Insurance - PMI) và Bảo Hiểm Nhân Thọ Sở Hữu Cá Nhân (Personally-Owned Life Insurance).

PMI so với Bảo Hiểm Nhân Thọ Sở Hữu Cá Nhân
PMI là một loại hợp đồng bảo hiểm từ nhà băng hay công ty cho vay thế chấp. Theo hợp đồng này, quý vị trả bảo phí cố định cho một số năm để bảo vệ chống rủi ro bị tịch thu nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra với quý vị trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, công ty bảo hiểm sẽ trả phần nợ còn lại. Trong lúc quý vị tiếp tục trả nợ nhà, quyền lợi bảo hiểm cũng giảm dần. Đến cuối hợp đồng, quyền lợi bảo hiểm là zero.

Bảo hiểm nhân thọ sở hữu cá nhân cho một lựa chọn khác. Về cơ bản, quý vị trả bảo phí, gia đình quý vị sẽ lấy được tiền — và quan trọng là quyền quyết định làm gì với số tiền này.

Hơn nữa, bảo hiểm nhân thọ sở hữu cá nhân có khả năng di chuyển. Điều này có nghĩa là nếu di chuyển nơi ở, quý vị không phải thay bảo hiểm. Có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vì giá bảo hiểm thường tăng khi quý vị nhiều tuổi hơn.

New York Life cung cấp nhiều loại sản phẩm bảo hiểm giúp bảo vệ tài chánh cho gia đình — thậm chí nếu quý vị qua đời. Những loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể dùng bảo vệ Nợ nhà bao gồm bảo hiểm nhân thọ suốt đời, bảo hiểm nhân thọ định kỳ, hoặc kết hợp giữa hai loại này. Nếu mua đủ mệnh giá, quyền lợi tử vong không những có thể dùng để trả dứt nợ nhà mà còn có thể giúp gia đình quý vị giải quyết các lo âu tài chánh khác trong trường hợp quý vị qua đời.

 • Quý Vị Có Biết...?
  Trừ khi quý vị đặt cọc 20%, phần lớn chủ nợ sẽ yêu cầu bảo hiểm nợ thế chấp.

Tư liệu này chỉ dùng cho mục đích thông tin. New York Life và đại diện không tư vấn về thuế, luật và kế toán. Xin vui lòng liên hệ chuyên gia riêng về thuế, luật và kế toán trước khi quyết định.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
How Can I Safeguard My Investment?

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures