Reduce the Impact of Market Volatility on Retirement Income

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Giảm Ảnh Hưởng Của Biến Động Thị Trường Lên Thu Nhập Hưu Trí

Những dao động thị trường gần đây đã khiến hàng triệu người về hưu và cận về hưu đi tìm những nơi an toàn mới để cất giữ tiền dành dụm. Vì con số thiệt hại hàng chục phần trăm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản hưu trí, an toàn tài chánh mà nhiều người mong đợi đã không còn nữa. Nhiều người thậm chí trì hoãn vô thời hạn dự tính nghỉ hưu hay gia nhập lại lực lượng lao động để giúp xây dựng lại tài sản hưu trí của họ.

Emily, 66 tuổi*, đã tích lũy được $500,000 tiền tiết kiệm hưu trí. Theo kế hoạch hưu trí mà bà tin là hợp lý, bà trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản của mình bằng kết hợp giữa an ninh xã hội, trợ cấp hưu trí, và rút 4% ($20,000) hàng năm từ danh mục đầu tư. Emily chọn mức rút tiền 4% vì mức này được coi là tương đối an toàn, có thể cung cấp thu nhập cần thiết cho bà trong khi đảm bảo giữ được tiền càng lâu càng tốt.
*Trường hợp nghiên cứu là hư cấu.

Thật không may, vì bất ổn kinh tế gần đây, phần lớn đầu tư cổ phiếu đã bị giảm giá trị đáng kể. Kết quả là giá trị danh mục đầu tư của Emily chỉ còn $400,000. Điều này có nghĩa là nếu Emily tiếp tục rút 4%, bà sẽ chỉ nhận được $16,000 thu nhập – giảm đi $4,000 so với trước đây. Emily không thể trang trải toàn bộ sinh hoạt cơ bản, nhưng nếu tiếp tục rút $20,000 hàng năm – tức là 5% giá trị danh mục đầu tư – bà có thể sẽ hết tiền sớm hơn dự kiến.

Emily có thể tìm được sự an toàn ở đâu, cùng với mức thu nhập bà cần? Một giải pháp thay thế cho chiến lược hiện tại của Emily là mua Niên Kim Thu Nhập Suốt Đời (Lifetime Income Annuity - LIA)1, sản phẩm này đảm bảo thu nhập hàng năm suốt đời bà. Bằng cách chỉ dùng $250,000 tiền tiết kiệm, Emily có thể mua một Niên Kim Thu Nhập Suốt Đời, sản phẩm này sẽ trả khoảng $22,300 mỗi năm2 dựa trên tuổi, giới tính, và lựa chọn của bà. Như vậy là bà có được nhiều thu nhập hơn từ số vốn ít hơn. Bên cạnh đó, tiền trả hàng năm được đảm bảo, thu nhập hưu trí của Emily an toàn, không chịu ảnh hưởng của biến động thị trường và sẽ không bao giờ hết. Nếu lo lạm phát, Emily có thể trao đổi với đại diện về Lựa Chọn Tăng Hàng Năm (Annual Increase Option)3 của New York Life. Với lựa chọn này, thu nhập sẽ bắt đầu thấp hơn nhưng sẽ tăng dần hàng năm từ 1% đến 5% tùy theo ý muốn.

Bằng cách dùng Niên Kim Thu Nhập Suốt Đời, Emily được đảm bảo có thu nhập bà cần để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng, bên cạnh đó, bà có thể quyết định dùng $150,000 số tiền còn lại tùy ý, hoặc tiếp tục tích lũy nó cho tương lai. Như vậy, bất kể thị trường tài chánh như thế nào, Emily có thể yên tâm mức sống của bà được đảm bảo về tài chánh nhờ thu nhập đem lại từ Niên Kim Thu Nhập Suốt Đời của New York Life.

1 Phát hành bởi New York Life Insurance and Annuity Corporation (a Delaware Corporation), chi nhánh toàn quyền sở hữu của New York life Insurance Company. Đảm bảo được dựa trên khả năng trả bảo hiểm của công ty phát hành.
2 Ví dụ này là giả thiết và chỉ dùng cho mục đích minh họa. Mức trả tiền dựa theo hợp đồng Niên Kim Thu Nhập Suốt Đời Đơn Mạng cho một phụ nữ 66 tuổi, Life Only, trước thuế. Mức trả tiền có hiệu lực kể từ tháng Mười Một năm 2008 cho tiền trả bắt đầu từ tháng Mười Một năm 2009.
3 Chủ hợp đồng phải quyết định chọn Lựa Chọn Tăng Hàng Năm tại thời điểm mua hợp đồng và ít nhất đạt 59 tuổi rưỡi tại thời điểm nhận tiền lần đầu.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
Reduce the Impact of Market Volatility on Retirement Income

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures