For Seniors

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Lên Kế Hoạch Cho Những Sự Kiện Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Dành Cho Các Vị Cao Niên

Tục ngữ “cuộc sống bắt đầu từ tuổi 40” đã không còn đúng nữa. Thế 50 tuổi thì sao? Hay 60 tuổi? Hay thậm chí 70 chăng? Chúng ta hãy đi sâu hơn nữa vào vấn đề và định nghĩa lại khái niệm về lão hóa. Đối với hàng triệu người Mỹ, những năm trưởng thành trở thành thời gian bận rộn và tích cực cho việc phát triển cá nhân và cơ hội mới.

Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với một thử thách quan trọng. Với việc tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, chúng ta nên suy nghĩ lại những câu hỏi “bao lâu?” và “bao nhiêu?” khi nói về tiền hưu. Có thể là bi kịch khi tiền để dành chỉ cho 30 năm... nhưng rồi sống lâu thêm đến hơn 10 năm nữa.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
For Seniors

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures