Marriage

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Lên Kế Hoạch Cho Những Sự Kiện Quan Trọng Trong Cuộc Sống

Mới Kết Hôn

Xin chúc mừng! Lễ cưới đã xong và tuần trăng mật đã kết thúc, đây là lúc quý vị bắt tay vào xây dựng gia đình mới của mình. Quý vị sẽ chia sẻ với nhau những hy vọng, những ước mơ, một mái nhà, và không kém quan trọng – tài chánh của mình.

Hy vọng là quý vị đã nói chuyện với nhau về những vấn đề tài chánh; nếu chưa thì dưới đây là những điều cơ bản của “dù giàu dù nghèo vẫn có nhau” mà quý vị nên biết. Chia sẻ trách nhiệm tài chánh là một vấn đề rất tế nhị, đặc biệt khi một người chuyên tiêu tiền, còn người kia chuyên tiết kiệm. Dưới đây là vài ý tưởng giúp quý vị khởi đầu trên con đường đáp ứng nhu cầu tài chính:

Chúng tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị khi xây dựng cuộc sống lứa đôi. Chính vì vậy, hơn 160 năm qua, bằng nhiều dịch vụ và sản phẩm, chúng tôi đã giúp đỡ các gia đình đạt được mục đích và bảo vệ những người thân thương của mình. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ quý vị nhiều hơn nữa.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 0/0 (0 votes cast)

To Top
 
Marriage

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures