Protecting Your Loved Ones With Life Insurance

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

Bảo Vệ Người Thân Bằng Bảo Hiểm Nhân Thọ

Nếu quý vị qua đời ngày hôm nay, hay bị tàn tật và mất khả năng đem lại thu nhập, gia đình quý vị sẽ làm gì? Làm thế nào để trả nợ thế chấp, tiền xe, tiện ích, thuế và các hóa đơn khác? Có thể họ sẽ chuyển đổi tài sản thành đầu tư đem lại thu nhập. Điều này có thể làm được, nhưng kết quả có thể không thay thế được thu nhập của quý vị.

Bảo hiểm nhân thọ là một trong những công cụ hiệu quả nhất để giúp thay thế thu nhập bị mất, vì nó có thể mang lại số tiền chỉ định cho vợ/chồng quý vị (nếu được liệt kê là người thụ hưởng) vào lúc cần nhất, và thường được miễn thuế thu nhập. New York Life và các công ty chi nhánh phát hành nhiều loại sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ Suốt Đời (Permanent Life Insurance) và Nhân Thọ Định Kỳ (Term Life Insurance), giúp bảo vệ vợ/chồng quý vị trong trường có gì không may xảy ra cho quý vị.

Quý vị nên xem xét lại cả nhu cầu bảo hiểm thu nhập khi mất khả năng lao động*. Nếu quý vị trở thành tàn tật do lâm bệnh nặng hoặc tai nạn, quý vị có thể thành “nguồn kinh tế chết” đối với gia đình. Bảo hiểm thu nhập khi mất khả năng lao động (disability income insurance) có thể thay thế thu nhập và giúp duy trì dòng thu nhập cho gia đình. (* Bảo hiểm thu nhập khi mất khả năng lao động có bán qua các đại lý không liên kết với New York Life, tùy vào quyền hạn và sản phẩm có sẵn tại tiểu bang hoặc địa phương nơi quý vị cư trú.)

Bao Nhiêu Thì Đủ?

Số tiền quý vị cần tùy thuộc vào thu nhập quý vị muốn gia đình mình nhận. Để biết bao nhiêu là đủ, đầu tiên cần tính toán giá trị tài sản của quý vị. Lên báo cáo tài chánh về tài sản, nợ, xác định tài sản sau thuế nào sẽ có sẵn để cung cấp thu nhập. Đại diện của New York Life có thể giúp quý vị làm việc này.

Sau đó ước tính con số cần thiết để trang trải các nhu cầu, nhiều người nhân thu nhập hàng năm với số năm cần thiết. Nhưng có những yếu tố khác cần cân nhắc:

 • Cẩn thận khi bao gồm bảo hiểm do công ty tài trợ. Bảo hiểm này có thể chấm dứt nếu quý vị thay đổi công việc.
 • Hãy thận trọng khi bao gồm bảo hiểm nhân thọ định kỳ. Bảo hiểm định kỳ chỉ bảo vệ cho giới hạn một số năm. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, bảo hiểm hết hạn và có thể sẽ không mua nổi khi quý vị nhiều tuổi hơn.
 • Nếu quý vị có con với nhu cầu đặc biệt hoặc vợ/chồng bị tàn tật, quý vị có thể phải cần loại bảo hiểm nhân thọ cung cấp thu nhập suốt đời, không phải chỉ cho một số năm giới hạn.
 • Nếu có quá nhiều nợ hoặc nợ học phí lớn, quý vị sẽ cần phạm vị bảo hiểm lớn hơn so với kết quả của công thức trên.
 • Thuế, mất giá trị, lạm phát.
 • Nếu quý vị có những nguồn thu nhập khác, nhu cầu sẽ thấp hơn.

Đầu Tư Tài Sản: An Toàn Hay Không?
Thậm chí đầu tư tài sản đáng kể có thể không đảm bảo an ninh tài chánh suốt đời cho gia đình quý vị. Đây là hai lý do vì sao:

 • Không phải tất cả tài sản đều có thể hoán chuyển và có khả năng tạo thu nhập. Có thể không có lợi khi đổi nhà, xe và tư trang thành tài sản phát sinh thu nhập.
 • Lạm phát vẫn là mối lo lâu dài và không nên bỏ qua. Ngay cả ở mức lạm phát trung bình hàng năm 4%, sau 18 năm, sức mua sẽ giảm từ 1 đô la xuống còn 50 xu. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, nếu lạm phát quay trở về mức của những năm 80, sức mua sẽ giảm thậm chí còn nhanh hơn.

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.
Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

SMRU 00422693CV

Rate
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

To Top
 
Protecting Your Loved Ones With Life Insurance

Cần Tìm Ðại Diện

Xin điền và gởi mẫu đơn dưới đây. Ðại diện New York Life tại địa phương sẽ liên lạc quý vị vào thời gian thuận tiện

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
  *
 • Phone*
  - -
 • Home or work?
  Home Work
 • Best time to call
 • Birth Date
  - -
  Why?
 • (please click only once)

 • * = required

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures