vts_img_header01.jpg vts_btn_header01.gif vts_btn_header01.gif

Về New York Life

Thư của Ông Ted Mathas – Chủ Tịch Tổng Giám Ðốc kiêm Giám Ðốc Ðiều Hành Sau chuỗi những sự kiện ấn tượng trong tháng Chín năm 2008, toàn bộ nền kinh tế Quốc gia đã bị thay đổi. Tôi bắt đầu nghe nhiều tiếng nói từ các thân chủ. Những lá thư gửi đến đều có một thái độ chung: “Tôi rất mừng vì đã đầu tư tiền của mình vào New York Life.” “Tôi cảm ơn sự thận trọng và tính kiên định của New York Life.” “Nhờ Công ty New York Life, tôi có thể ngủ ngon.” Tuy nhiên, lời của một thân chủ đã để lại dư âm trong tôi qua nhiều ngày sau khi đọc. Bà viết, “ Cảm ơn New York Life. Tôi và gia đình tôi hoàn toàn tin cậy vào bạn.” Tôi nghĩ không gì có thể thể hiện chính xác và đơn giản hơn những lời nói này. Những khó khăn hiện nay là lời nhắc nhở thường xuyên về trách nhiệm sống còn tuyệt đối của Công ty – đó là giúp đỡ cung cấp sự an ninh về tài chánh cho gia đình của quý vị. Khả năng thự hiện trách nhiệm này của chúng tôi đã được thực tế chứng minh. Ngày nay, ít ai có thể cung cấp được sự bảo đảm này ngoài một vài tổ chức vẫn còn được đánh giá cao như New York Life về sức mạnh tài chánh lâu dài. Thời gian qua là thời điểm khó khăn cho phần lớn ngành dịch vụ tài chánh. Tuy bảo hiểm nhân thọ được đảm bảo bằng những quy định của ngành, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó, ví dụ như tỷ lệ dự trữ bắt buộc và những loại hình rủi ro cho phép. Mặc dù đã có những quy định như vậy, nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn gặp phải những khó khăn thách thức khổng lồ. ...Ðọc thêm

Sản Phẩm Và Dịch Vụ

Ðáp Ứng Nhu Cầu Tài Chánh Của Quý Vị

vts_img_col01.jpg

Bảo Vệ

  • Bảo vệ phong cách sống của gia đình quý vị
  • Ðáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của gia đình quý vị
  • Bắt đầu kế hoạch tiết kiệm

Tích Lũy

  • Tiếp tục tích lũy và tăng trưởng tài sản của quý vị
  • Bảo vệ tiền tiết kiệm và tổ ấm hưu trí của quý vị
  • Lên kế hoạch thu nhập khi về hưu

Phân Phối

  • Tạo thu nhập
  • Sống tốt khi về hưu
  • Ðể lại một di sản

Lên Kế Hoạch Cho Cuộc Sống


Mua Nhà Mới

vts_img_list01.jpg

Nhà mới vừa là tài sản lớn nhất và cũng là chi phí lớn nhất của quý vị. Ðiều quan trọng là xem xét vị trí của nợ thế chấp trong tổng thể chiến lược tài chánh. ...Ðọc thêm

Có Em Bé

vts_img_list02.jpg

Quý vị dự trữ sữa và tã cho em bé. Quý vị mua giường, dụng cụ tập đi, cũi chơi và xe đẩy. Quý vị chuẩn bị xếp hàng ghi danh cho con vào nhà trẻ tốt. ...Ðọc thêm

Dành Cho Người Cao Niên

vts_img_list03.jpg

Tục ngữ “cuộc sống bắt đầu từ tuổi 40” đã không còn đúng nữa. Thế 50 tuổi thì sao? Hay 60 tuổi? Hay thậm chí 70 chăng? Chúng ta hãy đi sâu hơn nữa vào vấn đề. ...Ðọc thêm

Mới Kết Hôn

vts_img_list04.jpg

Xin chúc mừng! Lễ cưới đã xong và tuần trăng mật đã kết thúc, đây là lúc quý vị bắt tay vào xây dựng gia đình mới của mình. Quý vị sẽ chia sẻ với nhau những hy. ...Ðọc thêm

EOE M/F/D/V

1 Source: 2010 Customer Loyalty Engagement First Place Winner, Brandweek Customer Loyalty Awards, www.brandkeys.com/awards/

The offering documents (policies, contracts) for all New York Life and its subsidiaries products are available only in English. In the event of a dispute, the provision in the policies and contracts will prevail.

Các văn bản (điều lệ, hợp đồng) đối với tất cả các sản phẩm của New York Life và chi nhánh chỉ có bằng tiếng Anh. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, những quy định trong các điều lệ và hợp đồng đó sẽ được dùng làm chuẩn.

00422693 CV

Rate
Rating: 3.0/5 (6 votes cast)

 

© 2011 New York Life Insurance Company, New York, NY. All rights reserved.  Privacy Policy  Site Help/Disclosures