Talk to Us
Talk to Us

Consult an Agent


 • Why?
 • (please click only once)

 • * = required

     
 • Mang lại an toàn tài chánh

Print

Bảo vệ bản thân và gia đình thân yêu

Theo Điều tra Dân số năm 2010, trên 1,5 triệu người nhận là người thuần gốc Việt và hơn 1,7 triệu người nhận là người Việt lai những chủng tộc khác. Người Mỹ gốc Việt là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ tư tại Hoa Kỳ. Điều rõ ràng là thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt có học vấn cao hơn và thường theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp. Phần lớn người Mỹ gốc Việt là chủ doanh nghiệp nhỏ, và nói chung họ thường có khả năng sở hữu nhà riêng hơn so với những người nhập cư khác.

Là nhóm người nhập cư khá gần đây, người Mỹ gốc Việt đặc trưng bởi xu hướng đi lên qua những nỗ lực kinh doanh của họ. Nếu bạn cần nguồn khách hàng là chủ doanh nghiệp nhỏ, thị trường người Việt sẽ cho bạn nhiều cơ hội. Hơn nữa, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trọn đời đặc biệt dễ tiếp thị nhờ văn hoá coi trọng những giá trị gia đình và coi trọng những mối quan hệ trung thành lâu dài.

Cộng đồng người Việt ngày càng lớn, bạn có nghĩa vụ bảo vệ cộng đồng, trước hết qua việc nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ và kế hoạch tài chánh cho cuộc sống những người thân yêu của mình.

Cuộc sống mang lại cho ta bao điều tốt đẹp qua mọi chặng đường và tại New York Life, chúng tôi giúp bạn bảo vệ những gì tốt đẹp của cuộc sống. Hãy bảo vệ bản thân và gia đình thân yêu của bạn!

 • Bảo vệ tương lai tài chánh của gia đình

  Bằng cách tư vấn riêng cho từng trường hợp cá nhân, bằng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đại diện của chúng tôi có thể giúp bạn lên kế hoạch bảo vệ an toàn tài chánh phù hợp với nhu cầu của bạn.

  Xem thêm »
 • Kế hoạch cho doanh nghiệp và kế hoạch hưu trí

  Chúng tôi có thể lên những kế hoạch hoặc chương trình đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, giúp bảo vệ nhân viên, thành viên và người lao động.

  Xem thêm »
 • Tham gia đội ngũ cùng chúng tôi

  Bằng cách tham gia đội ngũ chuyên gia tài chánh ngày càng lớn mạnh và tận tâm phục vụ cộng đồng người Việt, chúng tôi sẽ huấn luyện và đào tạo, giúp bạn phát triển và trở thành Đại diện đáng tin cậy của New York Life.

  EOE M/F/D/V

  Xem thêm »