Talk to Us
Talk to Us

Consult an Agent


 • Why?
 • (please click only once)

 • * = required

     
Print

Bảo vệ tương lai tài chánh của gia đình bạn

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thể là câu trả lời đơn giản cho những câu hỏi phức tạp, ví dụ như: "Mức sống của gia đình sẽ như thế nào và điều gì sẽ xảy ra cho ước mơ của con cái nếu có bất trắc xảy ra với tôi?”

Giúp bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ tài chánh trong mỗi giai đoạn cuộc sống là mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. Thậm chí bạn đang có sức khoẻ rất tốt, không ai có thể tiên đoán được tương lai và tương lai sẽ luôn là sự thể không chắc chắn.

Bằng cách tư vấn riêng cho từng trường hợp cá nhân, bằng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đại diện của chúng tôi có thể giúp bạn lên kế hoạch bảo vệ an toàn tài chánh phù hợp với nhu cầu của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ.

Bảo hiểm Nhân thọ Định kỳ

 • Cung cấp quyền lợi tử tuất bảo đảm với giá phải chăng. Quyền lợi tử tuất thường không bị đánh thuế thu nhập liên bang.
 • Phần lớn các hợp đồng cho phép được gia hạn hợp đồng trước ngày cuối cùng của thời hạn định kỳ và trước khi hợp đồng đáo hạn, tuỳ theo luật của tiểu bang.
 • Cho cơ hội chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm lâu dài tích luỹ giá trị hiện kim.
 • Bảo hiểm định kỳ có thể:
 • Cung cấp bảo hiểm nhân thọ bảo vệ cơ bản, dành cho những ai không cần hoặc không có đủ tiền để mua bảo hiểm nhân thọ lâu dài.
 • Cung cấp bảo vệ cơ bản để có tiền trang trải cho những mục tiêu cụ thể, như nợ hoặc tiền vay mua nhà.
 • Là một cách mua thêm bảo hiểm với giá phải chăng, như bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lâu dài.

Hợp đồng Bảo hiểm Định kỳ của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life. Tại Oregon, số mẫu hợp đồng bảo hiểm như sau: Bảo hiểm Bảo vệ Gia đình (Family Protection Insurance) - 206-110.27; Bảo hiểm Định kỳ Có thể Chuyển đổi với mức Bảo phí không đổi (Level Premium Convertible Term Insurance) - 210-60.27; Bảo hiểm Định kỳ Một Năm Không thể Gia hạn (One-Year Non Renewable Term Insurance) - 209-125.27; và Bảo hiểm Định kỳ Có thể Chuyển đổi Hàng năm (Yearly Convertible Term Insurance) - 210-135.27.

 • Bảo hiểm Nhân thọ Lâu dài

  Cũng như bảo hiểm định kỳ, bảo hiểm nhân thọ lâu dài trả quyền lợi tử tuất bảo đảm(1) và thường không bị đánh thuế thu nhập liên bang.

  Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ lâu dài tích luỹ giá trị hiện kim và bạn có thể vay giá trị hiện kim này bằng cách vay hợp đồng(2) để trang trải cho những việc như chi phí đại học, bổ sung thu nhập hưu trí và làm vốn mở doanh nghiệp. Mỗi loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lâu dài có điều khoản và đặc trưng khác nhau.

  (1) Tất cả bảo đảm dựa trên khả năng bồi thường bảo hiểm của công ty phát hành.

  (2) Vay sẽ kèm theo lãi suất, giảm giá trị hiện kim và quyền lợi tử tuất.

   
 • Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời
  • Mức bảo phí cố định.
  • Bảo hiểm dài hạn không thể nào bị công ty bảo hiểm huỷ bỏ nếu bảo phí đóng đầy đủ và đúng hạn.
  • Đủ điều kiện nhận tiền chia lời khi công ty bảo hiểm công bố chia lời (Tiền chia lời và số tiền chia lời không được bảo đảm).
  • Có thể điều chỉnh hợp đồng bằng cách bổ sung điều khoản phụ; một số điều khoản phụ phải mua thêm.
  • Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời phù hợp với những ai có nhu cầu kế hoạch dài hạn, cần quyền lợi tử tuất bảo đảm đồng thời muốn tích luỹ tiền mặt.

  Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life. Tại Oregon, số mẫu hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời của New York Life là ICC12213-50.

   
 • Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng3
  • Đây là loại bảo hiểm nhân thọ với mức bảo hiểm linh động (việc tăng tiền bảo hiểm có thể phải thông qua thủ tục xét duyệt).
  • Điều khoản trả bảo phí linh động trong phạm vi nhất định.4
  • Quyền lợi tử tuất trả cho người thụ hưởng thường được miễn thuế thu nhập liên bang, giá trị hiện kim trong hợp đồng được tích luỹ trên cơ sở hoãn thuế và có thể được vay.2
  • Bảo hiểm nhân thọ phổ dụng thích hợp khi bạn cần bảo hiểm nhân thọ lâu dài với giá phải chăng, cho cơ hội tích luỹ giá trị hiện kim trên cơ sở hoãn thuế và khả năng linh động điều chỉnh số tiền và số lần đóng bảo phí, cũng như mức bảo hiểm.
  • Bảo hiểm có khả năng sẽ bị chấm dứt nếu không đóng thêm bảo phí sau lần đóng bảo phí đầu tiên hay bảo phí những lần đóng sau không đủ để tiếp tục được bảo hiểm.

  Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim, một công ty chi nhánh toàn quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life. Tại Oregon, số mẫu hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng của New York Life (New York Life Universal Life) là 311-51.27. Tại Oregon số mẫu hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng cho người phối ngẫu còn sống của New York Life (New York Life Survivorship Universal Life) là 311-180.27. Tại Oregon, số mẫu hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng Bảo đảm Hoạch định theo ý (Custom Guarantee Universal Life) là 311-54.27. Tại Oregon, số mẫu hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng Bảo đảm Hoạch định theo ý cho người phối ngẫu còn sống (Custom Guarantee Survivorship Universal Life) là 311-184.27.

  2 Vay sẽ kèm theo lãi suất, giảm giá trị hiện kim và quyền lợi tử tuất.

  3 Những sản phẩm này được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim, một công ty chi nhánh toàn quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life.

  4 Hợp đồng sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào nếu giá trị hiện kim hoàn lại không đủ để trang trải khấu trừ hàng tháng. Điều này có thể xảy ra vì tiền trả bảo phí không đủ, vay hay rút tiền, lãi suất thay đổi hay dao động.

   
 • Bảo hiểm Nhân thọ Trọn đời cho Người Phối ngẫu còn sống
  • Bảo hiểm hai người bằng một hợp đồng và trả quyền lợi tử tuất cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm thứ hai qua đời.
  • Thường rẻ hơn so với mua riêng hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời.
  • Thường được dùng cho mục đích kế hoạch di sản, kế thừa doanh nghiệp và đóng góp từ thiện.
   
Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn
 • Bảo hiểm Nhân thọ Lâu dài

  Vì người dân Mỹ ngày càng sống lâu, nhu cầu và chi phí cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe – một dịch vụ quan trọng – cũng ngày càng tăng. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều người đến với New York Life để tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình tránh những phí tổn cao cho việc chăm sóc sức khoẻ dài hạn.

  Hợp đồng Bảo hiểm Chăm sóc Dài hạn của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life.

   
 • Hợp đồng Lợi tức Hàng năm ( hay còn gọi là Niên kim)

  Hợp đồng Lợi tức Hàng năm là một hình thức đầu tư cho quỹ hưu trí, giúp bạn tích luỹ tiền nghỉ hưu và cung cấp thu nhập suốt đời.

 • Hợp đồng Lợi tức Cố định Hàng năm Trả sau

  (Phát hành bởi Công ty bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim – Công ty Delaware)

  • Giá trị hợp đồng được tích luỹ trên cơ sở hoãn thuế.
  • Có thể đóng tiền đầu tư một lần hoặc nhiều lần.
   
 • Hợp đồng Lợi tức Cố định Hàng năm Trả ngay3
  • Đóng tiền đầu tư một lần và tiền trả lợi tức hàng năm sẽ bắt đầu ngay hoặc bắt đầu trong vòng một năm kể từ ngày mua hợp đồng.
  • Tiền trả lợi tức được thiết kế để đáp ứng trả thu nhập bảo đảm suốt đời.2
  • Tiền nhận từ lợi tức hàng năm sẽ không dao động theo thị trường.

  Hợp đồng Lợi tức cố định hàng năm của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim, một công ty chi nhánh toàn quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life.

  Hợp đồng Lợi tức cố định hàng năm trả ngay của New York Life được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim, một công ty chi nhánh toàn quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life. Trong phần lớn địa phận, số mẫu hợp đồng Lợi tức Hàng năm Bảo đảm trả suốt đời của New York Life (New York Life Guaranteed Lifetime Income Annuity) là ICC11-P102. Tại một số tiểu bang và địa phận, số mẫu hợp đồng có thể là 211-P102.

  2 Vay sẽ kèm theo lãi suất, giảm giá trị hiện kim và quyền lợi tử tuất.

  3Những sản phẩm này được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York và Tập đoàn Niên kim, một công ty chi nhánh toàn quyền sở hữu của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ New York Life.

   
 • Những sản phẩm tài chánh khác5
  • Quỹ Hỗ tương - Mutual Funds
  • Lợi tức Biến đổi Hàng năm - Variable Annuities
  • Bảo hiểm Nhân thọ Phổ dụng Biến đổi - Variable Universal Life Insurance
  • Kế hoạch tiết kiệm cho đại học - Education savings plans

  5Có bán qua đại diện có đăng ký của NYLIFE Securities, LLC (Member FINRA/SIPC), một đại lý có môn bài.